Efterisoler om sommeren – scor gevinsten til vinter

Der er mange penge at spare på at efterisolere, men hvis det skal gøres, så gør det mens der er vejr til det – og det er i sommerperioden. Alt efter hvornår huset er bygget og hvor mange breitling replica watches kvadratmeter det er på, kan der være rigtig mange penge at spare!

Hvad er efterisolering?

Efterisolering er godt og godt, når man isolerer huset efter det et bygget. Det vil sige enhver form for isolering eller klima/varme-forbedringer i huset, kan blive betragtet som en efterisolering. Som oftest, falder efterisolering inder under nogle få kategorier, herunder f.eks. hulmursisolering, loftrumsisolering, tag-isolering og gulv/kælder-isolering. Typisk efterisolerer man gamle huse, der årlig bruger for mange penge på at varme op for fuglene; hvilket både bringer energiregningen ned, men også kan holde prisen på huset oppe.

Hvor kan jeg efterisolere?

Alle steder hvor “udenfor” rører “indenfor” kan der populært sagt isoleres; best replica watches det vil sige alle flader hvor der kan sive varm luft ud og kold luft ind. De fleste der har prøvet at bo i et gammelt hus kender sikkert fornemmelsen af at bo i “en hullet ost” – og det er netop disse huller isolering skal hjælpe med at nedbringe antallet af.

Store dele af den danske energireserve går hvert år til at opvarme hustandene i Danmark, og det ender med at udgøre utrolig mange millioner af kroner der kan spares årligt, hvis vi samlet kan nedbringe dette forbrug.

De typiske steder der bliver efterisoleret er:

  • Tagkonstruktionen (dvs. taget)
  • Lofter, hvilket er isoleringen ned mod boligen
  • Boligens skrå vægge – som typisk er i forbindelse med de to ovenstående
  • Ydervægge, herunder enten hulmursisolering eller en ekstra isoleret skal
  • Kælderen, hvor ydervæggene i kælderen isoleres

Det kan stort set altid betale sig at efterisolere. Det er nemme ændringer i huset, hvor omkostningerne stort set kun begrænser sig til materialeprisen og udførelsen – specielt kan det betale sig at efterisolere hvis det drejer sig om et ekstra lag isolering på loftet (f.eks. mineraluld/rockwool) eller fylde hulmuren op med isolering (efterisolere hulmuren).

Hvor meget kan jeg spare – hvad er fordelene?

Har du et ældre hus, kan du formentlig nikke genkendende til en årlig varmeregning på langt over de 10-20 måske 30.000kr; i kontrast betales der i nye moderne huse knap nok en tiendedel af dette beløb, hvilket siger noget om hvor mange penge der kan være at hente i en efterisolering.

Hvad du sparer afhænger også meget af hvilke materialer der bruges til selve isoleringen og hvilken type isolering der foretages. Mineraluld, stenuld og glasuld er de typiske til den “klassiske” isolering; loft væg og gulv – ydermere bruges flamingo gerne til terrændække samt fundamentet i husene. Ved en hulmursisolering vil de klassiske materialer være mineraluld, polystyren (flamingo), papirisolering, træfibre, hørfibre og hampefibre – de koster forskelligt men har også forskellige egenskaber man skal være opmærksom på. Vi anbefaler at tage fat i en ekspert; hulmursisolering er ikke noget man sædvanligvis gør selv. Fælles er dog mineraluld for alle typer isolering; det kan bruges (næsten) overalt.

Hvis du i forvejen står overfor at skulle udbygge boligen, så vær opmærksom på at der kan være en synergieffekt at hente ved at efterisolere resten af boligen med, at der udbygges. Dertil kommer, at der vil kunne hentes et fradrag baseret på boligjobordningen i 2017 (afhænger af det udførte arbejde)

Risikerer jeg noget ved efterisolering?

Udover at du risikerer at have en masse spildt arbejde, så er der også en risiko ved at selve husets konstruktion kan blive ødelagt, hvis arbejdet ikke udføres ordentligt. Når der benyttes f.eks loftisolering med rockwool, er det vigtigt der ikke er lufthuller i loftrummet således at der kan fanges fugt og andet i mellemrummet. Det er ligeledes vigtigt at rockwoolen ikke presses sammen under efterisoleringen, så derfor anbefales det at bibeholde eller opbygge en gangbro undervejs i arbejdet. Til hulmursisolering anbefales det at der tages stikprøver af arbejdet før men også undervejs, således at det faktisk dokumenteres der er en synlig effekt.

Husk frem for alt, at fugt er den største fjende ved isolering, og det er vigtigt at der hele tiden holdes øje med fugtproblemer.

Love og regler

Der er i Danmark et til hvert tid gældende byggereglement der skal overholdes. Det er vigtigt at dette forstås og efterfølges, således at der ikke laves forkerte installationer eller en farlig isolering, der i sidste ende kan beskadige din konstruktion. Det gælder specielt hvis du bygger om eller vælger at lave en tilbygning til huset, samtidig med at du isolere – i et sådant tilfælde kan alle forbedringer ende med at falde ind under det nyeste byggeregulativ. Vi anbefaler til enhvert tid at der tales med en specialist indenfor området, inden arbejdet udføres.