Stadig stort afkast ved solceller

Trods de seneste års forandringer i tilskudet til solceller, er der stadig rigtig mange penge at spare ved at installere et solcelleanlæg, alt efter hvad dine ambitioner og mål er med anlægget. Som alt andet anbefaler vi at tage fat i et en professionel solcelle-installatør før du træffer dine valg.

Typerne af solcelleanlæg

Der findes mange typer af solceller man kan installere.  Du kan læse om de forskellige typer af solceller her. Alle typerne af solceller skal bruge det der kaldes en “inverter”. Dette er enheden der forvandler solcellepanelets typiske 12V udgang til

Solceller ongrid

Den klassiske er “taginstallerede ongrid solceller”, det vil sige, solceller der monteres på taget og er koblet på det almindelige elnet; et sådant system er det der hovedsageligt har været brugt i Danmark. “Ongrid” henviser til at det er koblet på det almindelige elnet, således at det strøm der ikke forbruges af husstanden selv, bliver sendt direkte videre ind i elnettet. Med andre ord, alt man ikke selv benytter af solens opfangede energi sendes videre til elnettet.

Denne måde at opfange og videresende solens lys betyder samtidig, at der bliver sendt langt det meste strøm tilbage til elnettet midt på dagen, hvor solen er kraftigst og man forbruger mindst strøm – mens der forbruges mest strøm om aftenen når der laves mad og ses fjernsyn, men når solen er gået ned.

Solcellerordning, specielt til ongrid

Tidligere ordninger for solceller har haft en regulering der gjorde, at borgere med solceller, kunne købe solcelle-energien tilbage, uden samtidig at skulle betale for transporten på elnettet, svarende til den strøm man selv har leveret (såkaldt en-til-en levering). Transporten på elnettet er nemlig den udgift i dag der koster langt den største andel af energiens pris (ca. 60-90%), før moms. Desværre er denne ordning ikke længere tilgængelig, da det viste sig at have uforudsete store udgifter for elværkerne. Ordningen blev erstattet af en række af andre ordninger – hvilket har gjort solcelle markedet noget usikkert i forhold til at udregne økonomien. Dog har der været en tradition for at den ordning der var gældende da man byggede sit solcelleanlæg, det er den ordning der vil følge anlægget efterfølgende.

I skrivende stund, er der i 2017 en tilskudsordning der kan benyttes, ligeledes vil en grøn boligjobordning i dag kunne give et fradrag på 18.000kr per person i boligen per person i husstanden, hvoraf en del er øremærket til grøn omstilling (herunder til opsætning af solceller).

Grundet dette furore har solceller der er koblet på ongrid, tabt popularitet til hybrid-anlæggene.

Solcelleanlæg hybrid

I modsætning til ongrid-solceller, der lagrer hybrid-solceller først energien i batterier – og først når disse batterier er fyldt, vil energien blive sendt ud på elnettet (eller “grid’et”). I praksis betyder det at der midt på dagen ikke vil blive sendt nær så meget elektricitet ud på det offentlige elnet som med klassiske ongrid-solceller, ligesom der om aftenen først vil blive brugt energi fra batterierne, før der bruges elektricitet fra det offentlige elnet.

Et hybridanlæg fås i mange størrelser, der måles både på hvor mange solceller der er i, samt hvor stor lagerkapacitet der er med i batterierne. Typisk vil man sigte efter en batterikapacitet der kan holde halvanden gang den kWh/Wp der produceres af selve solcelleanlægget.

Solcelleanlæg offgrid

Offgrid benyttes hovedsageligt i skure, campingvogne og sommerhuse, hvor der enten ikke er benyttelse af energi dagligt eller kun pletvist – eller hvor der ikke er adgang til det offentlige elnet, f.eks. i campingvogne. Offgrid baserer sig altid på batteri-teknologi og kan i f.eks. campingvogne med fordel integreres med de systemer der allerede er i installeret i enheden. I sommerhuse er et offgrid system langt mere et valg mellem at betale prisen for tilkobling til elnettet eller simpelthen være uafhængig af systemet.

Offgrid-anlæg er typisk ikke store, da de klassisk installeres hvor man allerede har affundet sig med en mindre-elektrisk hverdag, f.eks. når man er på ferie i sommerhuset eller campingvognen.

Specielt til batterier på hybrid og offgrid

Batteriet i et hybridanlæg eller offgrid-anlæg skal skiftes fra tid til anden og det afhænger af batteriets teknologi. Et lithium batterier fylder mindre, holder mere energi p.r. kubikcentimeter, koster dog også mere, men skal først skiftes hvert 18-20’ende år. Gel batterier derimod, fylder mere, holder mindre energi pr. kubikmeter, koster også mindre, men skal skiftes hvert 5.-6. år. Det gør samlet set gel-batterier til et langt mindre attraktivt alternativ end lithium-batterier, de efter første udskiftning af gel-batteriet, ofte vil koste det samme som havde man indkøbt et lithium-batteri.

Vælg størrelsen på solcelleanlæg

Et solcelleanlæg måles ofte i hvor mange “Wp” – det er en målestok for hvor meget energi det angivne panel kan levere, når det til-stråles med 1000W/m2 under normale stuetemperaturer; det er altså hvor meget solcellerne kan levere “Watt Peak” – når de leverer bedst. Nogle solcelleanlæg sælges også med “kWh” betegnelsen; denne værdi står for den faktiske realistiske energiproduktion er om året, fraregnet kort og lange dage, regndage og tab til varme i ledningerne osv.

Typisk køber man solcelleanlæg der svarer til 60-70% af det energi man benytter i husstanden. Det vil sige, hvis man i en hustand bruger 4500 kWh årligt, vil et anlæg passende anlæg være et 2700-3000 kWh anlæg. Køber man et større anlæg kommer effekten til at afhænge meget af hvilken type anlæg man køber (om der er batteri med eller ej).

Solcelleanlæg kan betale sig – over tid

Hvor hurtigt solcelleanlægget kan betale sig hjem afhænger af hvilken type finansering der vælges; ved kontantbetaling skal denne ses i modsætning til de yderligere investeringsmuligheder man kunne have haft med samme beløb. Et typisk solcelleanlæg der koster mellem 80.000 til 150.000 kr, vil man ofte med et lån betalt tilbage på 10 år, hvor omkostningerne til lånet vil ligge omkring 30-40.000kr alt efter renter og gebyrer. Det er samtidig også omkring denne tid at et solcelleanlæg rigtig kan betale sig – og det er også her der er tid til at skulle skifte nogle af panelerne ud hvis de har en levetid på de 9-11 år som klassiske paneler har; men bare rolig – panelerne koster kun en lille andel af hvor meget selve anlægget koster, så det er en mindre investering at skifte eventuelle solceller der skal skiftes på dette tidspunkt

Solcelleanlæg er typisk noget man ikke skal vedligeholde over tid – så længe de har en hældning over 10 grader, så renser de sig selv for snavs, sne og hagl. Til gengæld vil der være en økonomisk vedligeholdelse til nye paneler, nye batterier og eventuelt skift af det udførte elektriske arbejde over tid.